Računovodstvene usluge

Posted by:

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje su se dogodile unutar jednog poduzeća, tj. dokazima o tim transakcijama. Zapisi moraju biti ispravni, pravodobni, pouzdani i jasni. Prema propisima o porezu na dohodak, iznimno su važne Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.