Računovodstvene usluge

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje su se dogodile unutar jednog poduzeća, tj. dokazima o tim transakcijama. Zapisi moraju biti ispravni, pravodobni, pouzdani i jasni. Prema propisima o porezu na dohodak, iznimno su važne Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa. Uz njih, zavisno o vrsti poduzeća i o potrebama, treba voditi i evidenciju o tražbinama i obvezama, evidenciju o nabavi potrošnog materijala, popis dugotrajne imovine, i slično. Spomenute će vam usluge omogućiti analizu poslovanja, kvalitetno financijsko planiranje te vjerodostojne i profesionalne godišnje poslovne izvještaje.

U SVOJOJOJ PONUDI NUDIMO

  • Računovodstvo društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o)
  • Računovodstvo Jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
  • Računovodstvo samostalnih djelatnosti
  • Računovodstvo obrta
  • Računovodstvo neprofitnih organizacija

 

Kvalitetno vođenje financija za rezultat ima veću kontrolu prihoda i rashoda, smanjeni rizik poslovanja, realnu sliku planiranog i ostvarenog, te sređenu dokumentaciju spremnu za slanje u razne svrhe..