Revizorske usluge

Ukratko, revizija je postupak ispitivanja valjanosti, potpunosti, vjerodostojnosti i zakonitosti određenih podataka i procesa unutar poduzeća. Najčešće se pod pojmom revizija smatra ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja te ocjena računovodstvenih kontrola, a sve u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Na temelju toga, daje se stručno i objektivno mišljenje o financijskom stanju poduzeća i rezultatima poslovanja.

Revizija bi trebala biti u interesu vlasnika poduzeća te se vrši primarno sa svrhom zaštite vlasničkih interesa. Obveznici revizije, prema Zakonu o reviziji, jesu: sva dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću čiji godišnji prihodi prelaze 30.000.000,00 kn, banke, investicijski fondovi, mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, osiguravajuća društva i povezana društva. Ostala poduzeća podliježu reviziji sukladno vlastitim pravilima, odlukama ili ugovorima.

U SVOJOJ PONUDI NUDIMO

  • Revizije propisane Zakonom o trgovačkom društvu
  • Revizije neprofitnih organizacija
  • Revizije povećanja temeljnog kapitala i reinvestirane dobiti
  • Revizije u postupku predstečajne nagodbe
  • Posebne revizije (uvid u poslovanje,revizije dijelova poduzeća i ostale)

Osim u svrhu zadovoljavanja zakonskih potreba, revizorski izvještaj vrlo je koristan dokument vlasnicima društava, investitorima, bankama koje daju kredit i poslovnim partnerima.
Reviziju smije vršiti ovlašteni revizor koji je stekao certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora i koji je upisan u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.