Računovodstvene usluge

Posted by:

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje su se dogodile unutar jednog poduzeća, tj. dokazima o tim transakcijama. Zapisi moraju biti ispravni, pravodobni, pouzdani i jasni. Prema propisima o porezu na dohodak, iznimno su važne Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa.

Pročitajte više →
0

Vaš partner za reviziju!

Posted by:

Reviziju smije vršiti ovlašteni revizor koji je stekao certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora i koji je upisan u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori. Reviziju smije vršiti ovlašteni revizor koji je stekao certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora i koji je upisan u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.

Pročitajte više →
0